Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Současná čeština v praxi a médiích (2397)
Základní informace
Současná čeština v praxi a médiích
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti.
Jednou za 14 dní
Ukončené středoškolské vzdělání, důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Katedra mediálních studií
neurčeno
Smetanovo nábřeží 6 Praha 1
Termín a délka
2016/2017
zimní i letní semestr
2
28 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / program
300 Kč
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
neurčeno
Bc. Martina Kuncová, DiS.
hykesova@fsv.cuni.cz
222112224
19.09.2016
Další informace
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK