Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 85)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz práce s PC – pokročilý (1201)
Základní informace
Kurz práce s PC – pokročilý
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Anotace a osnova přednášek:
1. Úvod a opakování ( úvodní slovo, rozdání loginů, opakování)
2. Excel (tvorba tabulek, grafy, rovnice)
3. Excel a základy PowerPointu
4. PowerPoint
5. Internet + email + ICQ + Skype
6. Internet + email + ICQ + Skype
7. Opakování + závěrečný test
Zakončení:
test
ne
Ukončené středoškolské vzdělání.
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Bc. Dušan May
neurčeno
neurčeno
Smetanovo nábřeží 6
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Den:23.02.2017
Čas:12:00 - 14:00
Místnost:H108
  
Den:09.03.2017
Čas:12:00 - 14:00
Místnost:H108
  
Den:23.03.2017
Čas:12:00 - 14:00
Místnost:H108
  
Den:06.04.2017
Čas:12:00 - 14:00
Místnost:H108
  
Den:27.04.2017
Čas:12:00 - 14:00
Místnost:H108
  
Den:11.05.2017
Čas:12:00 - 14:00
Místnost:H108
  
Den:16.02.2017
Čas:12:00 - 14:00
Místnost:H108
Poplatky a financování
300 Kč / program
300 Kč
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
neurčeno
Bc. Martina Hykešová, DiS.
hykesova@fsv.cuni.cz
222112224
05.02.2017
Další informace
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-576.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK