Český hraný film v letech 2004-2011 (2387)
Základní informace
Český hraný film v letech 2004-2011
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Kurz bude věnován vývoji českého hraného filmu v letech 1997 - 2003. V rámci přednášek bude představena česká hraná produkce uvedeného období. Bude sledováno, jakým způsobem se vyvíjela česká kinematografie po složitém období transformace v 1. polovině 90. let. V přednáškách budou zachyceny žánrové, produkční a autorské proměny české hrané kinematografie. Pozornost bude věnována dobovému přijetí jednotlivých filmů ze strany diváků, odborné kritiky i porot na filmových festivalech. Přednášky budou koncipovány chronologicky a prezentována bude celá česká produkce hraných filmů ve vymezeném období.
Pátek 14:00 – 15:30 hod.
-

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Termín a délka
2016/2017
letní semestr, Únor
1
32 (v hodinách celkem)
4/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Bc. Martina Kuncová, DiS.
hykesova@fsv.cuni.cz
222112224
05.02.2017