Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Vzdělávací exkurze U3V - letní semestr - „Po stopách luteránské reformace" (2904)
Základní informace
Vzdělávací exkurze U3V - letní semestr - „Po stopách luteránské reformace"
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Husitská teologická fakulta
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin [28-04]
prezenční
čeština
Obsah kurzu: Jedná se o vzdělávací exkurzi, zpravidla dvoudenní,organizovanou každý semestr pro seniory zapsané v programu U3V na UK HTF.
Poznámka: Program exkurze a její přesná cena, zahrnující částečné náklady na ni, je uveřejněn vždy na počátku každého semestru.

Dialog generací
Letní semestr: http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html

- zapsání v programu U3V na UK HTF

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
Osvědčení UK - při absolvování nejméně 4 předmětů z toho nejméně jednoho kulturně-historického cyklu přednášek
Garant a místo
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
Termín a délka
2016/2017
letní semestr
Krátkodobé
48 (v hodinách celkem)
individuálně dle konkrétní exkurze
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1390 Kč / program
Platbu nutno provést v HOTOVOSTI na hospodářském oddělení.
Provedením platby je účastník přihlášen.
Přihláška
UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
asistentka.czv@seznam.cz
723978795
24.04.2017
Další informace
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK