Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Já - unijní Evropan (2437)
Základní informace
Já - unijní Evropan
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
prezenční
čeština
Cílem kurzu, který je koncipovaný jako dva 5 hodinové semináře, je podat účastníkům strukturovaný přehled o institucích i fungování Evropské unie, zorientovat je v možnosti získávání a využívání e-informačních zdrojů a materiálů o činnostech v EU a obohatit je o toto poznání. V rámci semináře posluchači praktikují s databázemi EU on-line.
ne
20
50+; zájem o Evropskou unii

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.p., José Martiho 2/407, Praha 6
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
1
10 (v hodinách celkem)
25.10.2016 a 8.11.2016, úterý 14h-18h
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 3-5, 116 36, Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
14.09.2016
16.4.2016 - 14.9.2016
Další informace
http://ukuk.cuni.cz/evropske-dokumentacni-a-informacni-stredisko-edis/kurzy/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK