Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurzy ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert III (2394)
Základní informace
Kurzy ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert III
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra jazykové přípravy [32-KJP]
kombinovaný
angličtina
Kurz je zaměřen na oblast odborné matematické angličtiny. Zaměřuje se na odborný styl ve všech jazykových rovinách - morfologické, syntaktické, lexikální, funkční, pragmatické a diskursní (tedy nikoli pouze na povrchní osvojení odborné terminologie). Studenti se seznamují s teorií funkčních stylů, s jazykovými prostředky typickými pro odborné matematické texty. Učí se správně formulovat definice, věty, důkazy, číst a zapisovat matematickou notaci, osvojují si široké penzum odborné slovní zásoby, kterou posléze aplikují při řešení matematických úloh. Součástí kurzu je i rozvoj prezentačních dovedností a obecně jazyka akademického světa
ne
Bez přijímací zkoušky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Katedra jazykové přípravy
Katedra jazykové přípravy
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
Termín a délka
2016/2017
letní semestr
3
78 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5000 Kč / program
Poplatky: 1.500,- Kč vč. DPH za zkoušku
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
221911259
01.10.2016
Bez přijímací zkoušky
Další informace
http://www.mff.cuni.cz/unicert/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK