Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (303)
Základní informace
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra psychologie [41-KPSY]
kombinovaný
čeština
Podrobné informace najdete na: http://vpsmp.cz
MŠMT
0
4 semestry studia
Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)
1x měsíčně v pondělí (celý den) a 3 dny blokové soustředění
Požadované vstupní vzdělání: Mgr.učitelství, případně VŠ a DPS
Jeden rok pedagogické praxe.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Vzdělávání a výchova – obory jinde neuvedené
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Absolvent získá osvědčení
získání dalších odborných znalostí v oboru
Školní metodik prevence
§10 vyhl. č. 317/2005
Garant a místo
PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr
4
250 (v hodinách celkem)
1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění
Poplatky a financování
8000 Kč / rok
Při všech platbách uvádějte:
V.S. : 6 148 16
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze,Pedagogická fakulta, SO, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
30.06.2016
výběrové řízení
Termín přijímacích zkoušek - červen 2016
Další informace
www.pedf.cuni.cz, http://vpsmp.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK