Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Rusky bez českého akcentu (2744)
Základní informace
Rusky bez českého akcentu
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
prezenční
čeština
Vzdělávací program nabízí účastníkům možnost seznámit se s různými metodickými postupy utváření fonetické gramotnosti žáků základních a středních škol v ruském jazyce. Zdůrazněny budou především možnosti, které nabízí explicitní přístup, v souladu s aktuálními poznatky lingvodidaktiky bude pozornost věnována také integrativnímu přístupu. Program je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Jeho účelem je poukázat na význam výslovnosti pro realizaci komunikace a na její provázanost s ostatními jazykovými prostředky. Zohledněna bude také aktuální ortoepická norma současného spisovného ruského jazyka.
MŠMT ČR
1. Didaktika fonetiky – implicitní, explicitní, integrativní přístup a základní metodické postupy: 2 hodiny
2. Ortoepická norma současného spisovného ruského jazyka: 1 hodina
3. Utváření fonetické gramotnosti z hlediska obsahu a struktury učebních souborů pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách: 1 hodina
4. Praktický nácvik: 2 hodiny
15
Splnění kvalifikačních předpokladů a včasné zaslání přihlášky. Seminář je určen pro učitele ruského jazyka na základních a středních školách.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Není kreditově ohodnoceno.
získání dalších odborných znalostí v oboru
Účastník získá nejen další odborné znalosti z didaktiky fonetiky, ale také bude rozvíjet své praktické dovednosti lingvistické i didaktické.
Garant a místo
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Praha, Celetná 13
Termín a délka
2015/2016
zimní i letní semestr
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
800 Kč / program
Platba za účast na kurzu probíhá převodem na účet fakulty. Variabilní symbol pro platbu: 625715.
Všechny potřebné údaje budou zájemcům sděleny na základě zaslané přihlášky.
osvobozeno
Přihláška
Přihlašování probíhá elektronicky: http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=1381
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
08.01.2016
Uchazeč musí splňovat předepsanou kvalifikaci učitele ruského jazyka na základní nebo střední škole.
Další informace
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=1381
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK