Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UK V HRADCI KRÁLOVÉ (2726)
Základní informace
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UK V HRADCI KRÁLOVÉ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Děkanát fakulty [16-77777]
distanční
čeština
Příprava k přijímacím zkouškám na bakalářské a magisterské studium v oblasti chemie, biologie a botaniky.

webová adresa: http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/
ne
Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.

Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Děkanát fakulty
Katedra biologických a lékařských věd
Katedra farmaceutické botaniky
Katedra organické a bioorganické chemie
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr, Prosinec
2
48 (v hodinách celkem)
8 sobot
Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2800 Kč / program
Číslo účtu 153149607/0300 ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové; var.symbol: 65359, specifický symbol: rodné číslo uchazeče, konst. s. 379; IBAN number: CZ43 0300 0000 0001 5314 9607; Swift: CEKOCZPP

K přihlášce je nutno přiložit originál dokladu o zaplacení. Platbu poplatku lze prokázat originálem útržku poštovní poukázky, který je opatřený razítkem podací pošty, v případě bankovních plateb jsou průkazná potvrzení o platbě vystavená příslušným peněžním ústavem nebo výpis z účtu. V případě převodu platby prostřednictvím internetového bankovnictví je nutno doložit k přihlášce doklad, že platba byla peněžním ústavem provedena (nikoliv pouze, že příkaz k úhradě byl peněžním ústavem přijat).
Cena celého kurzu: 2.800,- Kč *) (celý kurz = 8 vyučovacích dnů)

*) Cena kurzu v případě pozdějšího nástupu do přípravného kurzu:
nástup od 12. 12. 2015 2.450,- Kč
nástup od 09. 01. 2016 2.100,- Kč
nástup od 23. 01. 2016 1.750,- Kč
nástup od 06. 02. 2016 1.400,- Kč
nástup od 20. 02. 2016 1.050,- Kč
nástup od 05. 03. 2016 700,- Kč
nástup od 19. 03. 2016 350,- Kč
základní
Přihláška
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Děkanát fakulty
Vlasta Shejbalová
vlasta.shejbalova@faf.cuni.cz
495067111
31.08.2016
do kurzu je možno se zařadit i v jeho průběhu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK