Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 90)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - Informační a komunikační technologie (2454)
Základní informace
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - Informační a komunikační technologie
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
kombinovaný
čeština
Absolvent programu by měl být z hlediska získaných všeobecných, odborných a speciálních výstupních vědomostí a dovedností a z hlediska kompetencí podporujících jeho profesní adaptabilitu způsobilý uplatnit se jako kvalifikovaný učitel ve výuce předmětů oboru Informační a komunikační technologie, resp. ve výuce tematických celků, kurzů a projektů orientovaných do oblasti informačních a komunikačních technologií. Příslušné profesní kompetence ho opravňují k výkonu učitelské profese na 2. stupni základních škol a na středních školách v oboru Informační a komunikační technologie.
MŠMT ČR
12872/2011-25
Informační a komunikační technologie - rozšiřující
Studijní plán je ve své aktuální podobě k dispozici ve Studijním informačním systému. Studijní plán, resp. seznam předmětů, včetně informace o hodinové dotaci, způsobu ukončení a doporučeném semestru je k dostupný na stránkách katedry: http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=388
20
Studium je určeno pro:
Učitele základních a středních škol, kteří získali odbornou kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně ZŠ nebo kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ školy, dle § 8, resp. § 9 zákona č. 563/2004 Sb., a nemají aprobaci pro výuku informační a komunikační technologie.
Absolventy akreditovaných magisterských studijních programů, kteří současně studují v programu CŽV zaměřeném na přípravu učitelů.
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace vydané vzdělávací institucí.
§ 24 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Garant a místo
PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Praha
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Září
3
416 (v hodinách celkem)
Jednou týdně (v pátek)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
24600 Kč / program
530 Kč
Výše školného za celé studium (3 semestry) je stanovena na 24.600,- Kč. Školné se platí před začátkem prvního semestru.

Při platbách uvádějte:
- pro zápisné variabilní symbol 232
- pro poplatky za kurz variabilní symbol 6-284-16
- specifický symbol rodné číslo bez lomítka
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 (studijní odd.)
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
24.06.2016
Přihláška se podává písemně studijnímu oddělení
27.6.2016-11.7.2016
Termín výběrového řízení: červen 2016. Přijato bude prvních 20 uchazečů splňujících vstupní požadavky na uchazeče.
Další informace
http://it.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK