Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Zdravý životní styl člověka (167)
Základní informace
Zdravý životní styl člověka
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: 3. lékařská fakulta
Děkanát - studijní oddělení [12-STUD]
prezenční
čeština
.
ne
90
maturita
důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Ústav hygieny
Ústav hygieny
Termín a délka
2015/2016
letní semestr
3
40 (v hodinách celkem)
3 roky, vždy v letním semestru
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
150 Kč / program
Jedná se o poplatek za 1 semestr, tj. za celý kurz 450,-Kč
osvobozeno
Přihláška
Ústav zdraví dětí a mládeže, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Ústav hygieny
Zdeňka Červenková
zdenka.cervenkova@lf3.cuni.cz
267102339
30.11.2015
Přihlášky se podávají od května 2015 do 30.11.2015
Další informace
http://www.lf3.cuni.cz/cs/fakulta/studijni-programy/celozivotni-vzdelavani.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK