Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora. (1774)
Základní informace
Klub aktivního stáří. Zdravý životní styl seniora.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Plzni
 
prezenční
čeština
Klub aktivního stáří vznikl na Lékařské fakultě v Plzni v roce 2008 z iniciativy seniorů absolvujících U3V a A3V. Je vnímán jako další možnost setkávání absolventů vzdělávacích seniorských aktivit. Umožňuje tak prezentovat vysokou školu jako součást veřejného života regionu. Tento zájem školy na zlepšení kvality života v regionu podporuje i mezigenerační setkávání seniorů se studenty. Přednášející z LF UK a FN prezentují kromě jiného i činnosti školy, její pedagogické i vědecké úspěchy. Tento kurz není určen pouze jako vzdělávací program ve zdravotně-sociální oblasti. Umožňuje zařazení zájmových témat z oblasti volnočasových aktivit, architektury, umění, hudby, tance, cestování, apod. Účastníci se aktivně podílejí na tvorbě programu.
Kurz je plánován na jeden akademický rok.
Přednášky se konají v úterý od 13.00 hod. 1x za měsíc ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, Alej Svobody 31.
V akademickém roce 2016/2017 se budou konat např. přednášky na téma zdravotní a finanční gramotnosti.

80
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky přijímání do kurzu.
Nejsou stanoveny.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Není kvalifikačním kurzem.
Garant a místo
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň
Termín a délka
2016/2017
zimní semestr, Říjen
2
80 (v hodinách celkem)
8/M
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
200 Kč / rok
200 Kč
Další náklady spojené s dalšími alternativními aktivitami si hradí účastníci ve své režii (výlet do Prahy, Českých Budějovic atp.).
základní
Přihláška
Alej Svobody 31, Šafránkův pavilon, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
29.06.2016
osobní zápis ve stanovený den
Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.
Další informace
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK