Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Dialog generací (2904)
Základní informace
Dialog generací
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Husitská teologická fakulta
ostatní [28-11]
prezenční
čeština
"Dialog generací" je forma výuky společná pro studenty řádného studia a seniory zároveň. Studenti U3V si mohou vybrat jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů na UK HTF s výjimkou jazyků (přednášky) nebo navštěvovat předměty po dohodě s vyučujícími (semináře).
Poznámka: Pro studenty U3V využívající program "Dialog generací" jsou přístupné i další speciální exkurze a přednášky pro U3V na UK HTF.
Dialog generací
Individuálně dle vybraných přednášek a rozvrhu
penzijnívěk

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
dle zakončení vybraných přednášek
Osvědčení UK - při absolvování nejméně dalších 4 předmětů včetně nejméně jednoho kulturně-historického cyklu přednášek
Garant a místo
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350, Praha 4
Termín a délka
2015/2016
zimní i letní semestr, Říjen
2
1 (v hodinách celkem)
individuálně dle rozvrhu
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / rok
za kompletní program U3V
Přihláška
UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
studijni@htf.cuni.cz
222 539 203
30.06.2015
Způsob podání přihlášky:
Písemně s čitelným uvedením jména a adresy nebo emailem na studijni@htf.cuni.cz
Další informace
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK