Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV (149)
Základní informace
CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta humanitních studií
Studijní oddělení [24-SO]
distanční
čeština
Kurs je distanční, probíhá zcela formou e-learningu v prostředí Moodle. Cílem kursu je umožnit účastníkům procvičit se v dovednosti překladu středně obtížných odborných textů a získat zkušenosti, jež následně využijí při přijímacím řízení. Účastník získá možnost vypracovat tři překlady vybraných textů z minulých přijímacích zkoušek. Překlady budou posouzeny a opraveny, uchazeči pak bude k dispozici slovní hodnocení a bude moci klást doplňující dotazy.

Překlady bude možné odevzdávat od 1. 3. do 20. 3. 2016, hodnocení překladu bude poskytnuto nejpozději do 31. 3. 2016. Přihlašovací údaje do prostředí Moodle budou účastníkům rozesílány před začátkem kursu.
ano
100
Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen.
Kurs je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na UK FHS v Praze v přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
1
8 (v hodinách celkem)
Překlady lze odevzdávat od 1. 3. do 20. 3. 2016.
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / program
Poplatek je za jeden jazyk (Aj, Nj, Fj).

Poplatek je splatný složenkou nebo převodem na bankovní účet fakulty:
Číslo účtu Komerční banky: 27-1842600277/0100
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277
SWIFT kód banky: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: je automaticky vygenerován při podání elektronické přihlášky.
osvobozeno
Přihláška
Příhlášku podávejte elektronicky.
Studijní oddělení
Mgr. Eva Svobodová
eva.svobodova@fhs.cuni.cz
251 080 211
29.02.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK