Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Juniorská univerzita: přírodovědně - lékařské zaměření (2652)
Základní informace
Juniorská univerzita: přírodovědně - lékařské zaměření
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Rektorát Univerzity Karlovy
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
prezenční
čeština
Pilotní celouniverzitní projekt (jednosemestrální) je určen pro studenty středních škol. Jedná se o simulaci univerzitního studia se závěrečným slavnostním ukončením pro úspěšné absolventy, které bude spojeno s prohlídkou Karolina. V rámci tohoto projektu budou studenti SŠ získávat srozumitelné a aktuální informace o celé univerzitě a možnostech jejího studia i o nových výsledcích vědy a výzkumu, kdy se představí jednotlivé fakulty v rámci tematických přednášek. Studenti budou mít také příležitost navázat kontakt s akademickou sférou. Prostřednictvím populárně-naučných přednášek budou přednášející odborníci srozumitelně zprostředkovávat současný stav poznání.
Realizace v období od 6. 10. 2015 do 15. 12. 2015 vždy v úterý od 17,00 do 18,30 hod. Rozsah výuky: 9 přednášek a na závěr slavnostní zakončení spojené s prohlídkou Karolina.
50
Student SŠ.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
50% účast na přednáškách
Garant a místo
PaedDr. Alena Slámová
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Celetná 20, Praha 1
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
15 (v hodinách celkem)
10 týdnů
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / semestr
Registrace i účast v programu jsou zdarma.
Přihláška
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
PaedDr. Alena Slámová
juniorskauniverzita@cuni.cz
224491285
25.09.2015
Přihlašování možné od 3. 9. 2015 do 25. 9. 2015. Více k registraci na webových stránkách www.juniorskauniverzita.cuni.cz
Další informace
http://www.juniorskauniverzita.cuni.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK