Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Bakalář PLUS (BCPLUS)
Základní informace
Bakalář PLUS
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Nadstavbový program nabízí studentům bakalářských oborů atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo stávající studijní plány
ne
Student bakalářského oboru na PřF UK.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
úspěšné absolvování pěti studijních povinností z tohoto programu
Garant a místo
Bc. Veronika Fialová
Oddělení podpory vědy
Oddělení podpory vědy
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
1
576 (v hodinách celkem)
72/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 43 Praha 2
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
15.09.2015
od 25. 7. 2015 do 15. 9. 2015
bez přijímací zkoušky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK