Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Veřejná a sociální politika NMgr. - kombinovaná (2515)
Základní informace
Veřejná a sociální politika NMgr. - kombinovaná
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
 
kombinovaný
čeština
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do magisterskéhostudijního programu na FSV UK v Praze pro příslušný akademický rok. Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník řádného magisterského studijního programu studijním plánem. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
ne

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Katedra veřejné a sociální politiky
Katedra veřejné a sociální politiky
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
2
96 (v hodinách celkem)
12/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK FSV, Smetanovo nábjř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Marcela Navrátilová
navrtilova@fsv.cuni.cz
222112237
11.09.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK