Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Sociologie a sociální politika (2512)
Základní informace
Sociologie a sociální politika
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
 
prezenční
čeština
Kurz je určen přednostně pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu na FSV UK v Praze pro příslušný akademický rok. Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník řádného bakalářského studijního programu studijním plánem. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
ne

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Katedra sociologie
Katedra sociologie
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
2
96 (v hodinách celkem)
12/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK FSV, Smetanovo nábjř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Marcela Navrátilová
navrtilova@fsv.cuni.cz
222112237
11.09.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK