Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Mezinárodní vztahy NMgr. (795)
Základní informace
Mezinárodní vztahy NMgr.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
 
prezenční
čeština
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem. Studijní plán kurzu je vždy v měsíci červnu zveřejněn na webových stránkách fakulty.
ne

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Katedra mezinárodních vztahu
Katedra mezinárodních vztahu
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
2
96 (v hodinách celkem)
12/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Marcela Navrátilová
navratilova@fsv.cuni.cz
222112237
11.09.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK