Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
K1 - Obecný AJ (CZVENK1)
Základní informace
K1 - Obecný AJ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
angličtina
Obecná AJ.
Počáteční úroveň - Začátečník
Výstupní úroveň - A1 (dle Společného evropského referenčního rámce)
Více informací ke studiu AJ na PřF UK viz http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/

Cílem Kurzu 1 je dosáhnout úrovně A1 dle Evropského referenčního rámce (SERR):
„Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.“
Studenti se v kurzu K1 zorientují v základních gramatických strukturách, naučí se jednoduchým způsobem domluvit v nejběžnějších situacích, napsat pohlednici, přihlásit se do hotelu atd. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR(www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

Používané materiály
Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.
New English File Elementary (2010), Oxford University Press
videa a další aktivity z ÚJOP online kurzů
a další.
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka!(Dostupné ze stránky zde: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/)
Přihlášením se na kurz, vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Hana Chudáčková
Ústav jazykové a odborné přípravy UK
Ústav jazykové a odborné přípravy
areál Albertov
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
1
48 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
6000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 2400 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 2400 Kč
osvobozeno
Přihláška
https://web.natur.cuni.cz/www/anglictina/
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
Mgr. Hana Chudáčková
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
06.09.2015
přihlašování od 1.6.2015
Další informace
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK