Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Úvod do latinského jazyka 1 (2447)
Základní informace
Úvod do latinského jazyka 1
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
 
kombinovaný
čeština
Cílem čtyřsemestrálního kurzu latinského jazyka je dosáhnout u studentů takových znalostí a orientace v jazyce, aby byli schopni přeložit s pomocí slovníku neznámý latinský text střední obtížnosti. Pro studenty teologie to znamená takovou znalost, která jim umožní studium pramenů v povinných předmětech. (viz Ratio studiorum ? národní rámcový program kněžské formace, vyd. ČBK 2008, str. 60)

Sekundární cíl:

Gramatická struktura jazyka. Jazyk jakožto prostředek dorozumívání. Vzájemný vztah struktury jazyka a myšlení. Etymologické souvislosti mezi latinou, češtinou a jinými evropskými jazyky. Pro studenty teologie : Latina jako mateřský jazyk církve.
ne
není stanoveno

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Garant a místo
PhDr. Markéta Koronthályová
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
2
64 (v hodinách celkem)
obvykle jednou za 2 týdny; podle harmonogramu
Sobota - Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK