Já - unijní Evropan (2437)
Základní informace
Já - unijní Evropan
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
prezenční
čeština
Cílem kurzu, který je koncipovaný jako dva 5 hodinové semináře, je podat účastníkům strukturovaný přehled o institucích i fungování Evropské unie, zorientovat je v možnosti získávání a využívání e-informačních zdrojů a materiálů o činnostech v EU a obohatit je o toto poznání. V rámci semináře posluchači praktikují s databázemi EU on-line.
ne
20
50+; zájem o Evropskou unii

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Marcela Vašíčková
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Senovážné nám. 26, (budova R, 4.patro), Praha 1. http://www.mapy.cz/s/3JED
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
1
10 (v hodinách celkem)
13. 10. 2015 a 20. 10. 2015, úterý 14h-18h
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Ústřední knihovna UK - EDIS, Senovážné nám.26, 110 01 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
marcela.vasickova@eis.cuni.cz; jan.jersak@eis.cuni.cz
224 227 797
30.06.2015
1.6.2015 – 30.6.2015
Další informace
http://ukuk.cuni.cz/evropske-dokumentacni-a-informacni-stredisko-edis/kurzy/