Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Francouzský jazyk kurz (291)
Základní informace
Francouzský jazyk kurz
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra francouzského jazyka a literatury [41-KFJL]
kombinovaný
francouzština
http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/czv/trilete-studium/
ano
Požadované vstupní vzdělání: Mgr. Učitelství

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka
vysokoškolské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
písemný test
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Učitelství VVP pro SŠ a 2. stupeň ZŠ v aprobaci FJ.
Garant a místo
PhDr. Eva Kalfiřtová
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Katedra francouzského jazyka a literatury
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
6
336 (v hodinách celkem)
1x 14 dní, 7 konzultací za semestr
Pondělí
Poplatky a financování
12000 Kč / rok
550 Kč
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, SO, M. D. Rettigové 4, Praha 1
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
28.08.2015
1.9.2015-25.9.2015
Francouzský jazyk a reálie-písemná
Francouzský jazyk a literatura-ústní

Kurz bude otevřen při minimálním počtu účastníků 5.
Další informace
http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/czv/trilete-studium/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK