Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1 (1152)
Základní informace
Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
 
prezenční
čeština
Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1 (KBIB005) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.
ne
Doporučuje se základní znalost biblické řečtiny.

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Garant a místo
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P1
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
1
56 (v hodinách celkem)
12,00 –13,35 (2 hod./týdně)
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK