Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
vzdělávací program pro učitele školní metodiky prevence (303)
Základní informace
vzdělávací program pro učitele školní metodiky prevence
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
 
kombinovaný
čeština
web programu http://www.vpsmp.cz

http://www.pedf.cuni.cz
ano
Požadované vstupní vzdělání: ukončené Mgr. vzdělání učitelského směru,
nebo ukončené VŠ vzdělání doplněné o studium v oblasti pedagogických věd (DPS)
Jeden rok pedagogické praxe na ZŠ nebo SŠ
Jeden rok pedagogické praxe.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Vzdělávání a výchova – obory jinde neuvedené
vysokoškolské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
školní metodik prevence
Garant a místo
PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
4
250 (v hodinách celkem)
1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění
Poplatky a financování
8000 Kč / rok
Při všech platbách uvádějte:
V.S.číslo programu 614815
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze,Pedagogická fakulta, stud.od., M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
30.06.2015
výběrové řízení
výběrové řízení květen - srpen
Další informace
www.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK