Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství pro střední školy - program naplněn (2198)
Základní informace
Učitelství pro střední školy - program naplněn
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky [41-KPG]
učitel
kombinovaný
čeština
Vzdělávací program je realizován na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s cílem poskytnout zájemcům o práci učitele předepsanou odbornou kvalifikaci. Absolventi kurzu, kteří mají magisterské (inženýrské) vzdělání, jež odpovídá některému všeobecně vzdělávacímu, odbornému nebo uměleckému předmětu, získají kvalifikaci pro výuku tohoto předmětu (předmětů) na základních a středních školách. Program je veden kombinovanou formou, to znamená, že část výuky probíhá prezenčně a část distančně. Prezenční výuka je rozložena do čtyř blokových soustředění (obvykle dva bloky za semestr) – od pondělí do čtvrtka, vždy osm vyučovacích hodin denně. V období mezi blokovou výukou probíhá řízené samostudium, podporované LMS Moodle (se kterým budou účastníci seznámeni v rámci úvodu do studia). Program je zakončen závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba závěrečné práce.
ano
20
Ukončené magisterské (inženýrské) vzdělání, které odpovídá charakteru některého všeobecně vzdělávacího, odborného, příp. uměleckého předmětu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
Absolventi získají způsobilost vyučovat na ZŠ a SŠ předměty, které odpovídají charakteru jejich magisterského vzdělání.
Garant a místo
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Magdalény Rettigové 4/8, Praha 1
Termín a délka
2015/2016
zimní semestr
2
250 (v hodinách celkem)
Kurz je dvousemestrální.
Poplatky a financování
16000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
30.06.2015
Přihlášky se přijímají průběžně.
Uchazeči jsou přijímáni na základě posouzení splnění vstupních požadavků.
Další informace
www.pedf.cuni.cz/kped
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK