Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Eschatologie (608)
Základní informace
Eschatologie
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
 
čeština
Kurz poskytuje základní vědomosti o katolické eschatologii v dějinné i teoretické perspektivě. Výklad studijní literatury je doplněn o rozšiřující perspektivy.
ne

Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Katedra systematické teologie a filosofie
Katedra systematické teologie a filosofie
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P7
Termín a délka
2014/2015
letní semestr
1
56 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Vít Engelthaler
studijni@ktf.cuni.cz
220 181 38
31.03.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK