Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Svět hornin (1522)
Základní informace
Svět hornin
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Petrologie ? věda o horninách. Co jsou horniny, jak se v nich vyznat a jak je poznat. Kde se berou? Koloběh hornin. Magmatický proces. Vznik magmatu. Magmatické horniny ? tvary těles, stavba, složení, systém. Zvětrávání a eroze. Sedimentační proces. Charakteristické rysy sedimentů. Sedimentární horniny klastické, organogenní a biogenní. Metamorfóza. Kontaktně, regionálně a jinak metamorfované horniny. K čemu jsou horniny dobré? Hlavní výskyty různých typů hornin na území České republiky.
ano
25
maturita, důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
Albertov 6
Termín a délka
2014/2015
zimní i letní semestr
2
  (v hodinách celkem)
říjen 2013 - květen 2014
Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Oddělení podpory vědy
Olga Kaiglová
olga.kaiglova@natur.cuni.cz
221951161
30.08.2014
Další informace
www.natur.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK