Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Akademie třetího věku (1773)
Základní informace
Akademie třetího věku
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Plzni
 
prezenční
čeština
Akademie 3.věku má dlouholetou tradici a je o toto vzdělávání velký zájem v rámci celého regionu. Tyto aktivity umožňují také prezentovat vysokou školu jako součást veřejného života. Tím, že se podílejí na celoživotním vzdělávání seniorů prokazují zájem školy na kvalitě života v regionu. Přednášející prezentují kromě jiného i činnosti školy, její pedagogické i vědecké úspěchy. Plzeň je zapojena do evropského projektu Univerzitní město 2015 a tyto aktivity plnění projektu také podporují.
ne

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň
Termín a délka
2014/2015
zimní semestr
2
80 (v hodinách celkem)
10/M
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / semestr
200 Kč
základní
Přihláška
Alej Svobody 31, Šafránkův pavilon, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@seznam.cz
377593540
18.09.2014
osobní zápis ve stanovený den
nejsou
Další informace
www.lfp.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK