Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie a finance (2094)
Základní informace
Ekonomie a finance
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
 
čeština
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem. Studijní plán kurzu je vždy v měsíci červnu zveřejněn na webových stránkách fakulty.
ne

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Institut ekonomických studií
Institut ekonomických studií
Termín a délka
2014/2015
zimní semestr
2
192 (v hodinách celkem)
24/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Smetanovo nábř. 6, Praha 1
neurčeno
Mgr. Marcela Navrátilová, e-mail: marcela.navratilova@fsv.cuni.cz
30.09.2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK