Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví (1086)
Základní informace
Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
prezenční
čeština
Kurz vytváří a rozvíjí informační gramotnost - představuje základy internetu a práce s elektronickým zařízením, informuje o elektronických zdrojích, o online službách, seznamuje s nejnovějšími možnostmi informačních technologií, komunikaci v rámci sociálních sítí či využívání tabletu a čtečky. Vytváří a stimuluje zájem o komunikační strategii, o informace a materiály EU vztahující se zejména k seniorům a jejich potřebám v širokém okruhu témat. Zážitková forma práce s informacemi nabízí i aktivizační přístupy podněcující vizualizační schopnosti mozku, asociační a logické myšlení, představivost a tvořivost. Duševní zdraví je přiblíženo z celistvého pohledu na člověka.

Jednotlivá témata programu kurzu obsahují jak teoretickou část, tak i bezprostředně navazující praktická cvičení.

Praktikování ve cvičeních v rámci tématu kurzu vychází i z individuálních potřeb studentů.
ne
20
55+; základní znalost práce s PC.

Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Marcela Vašíčková
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Senovážné nám. 26, (budova R, 4.patro), Praha 1. http://www.mapy.cz/s/3JED
Termín a délka
2014/2015
zimní semestr
2
96 (v hodinách celkem)
1.10.2014 - 6.5.2015, středa 13:00 - 15:00
Středa - Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Ústřední knihovna UK - EDIS, Senovážné nám.26, 110 01 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
marcela.vasickova@eis.cuni.cz; jan.jersak@eis.cuni.cz
224227797
19.09.2014
2.6.2014 – 30.6.2014; 1.9.2014 – 19.9.2014
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Další informace
http://www.cuni.cz/UK-6080.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK