Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Silová příprava ve sportu (1912)
Základní informace
Silová příprava ve sportu
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Atletika [51-600100]
celoživotní vzdělávání
silová příprava
svalové skupiny
prezenční
čeština
Seznámit účastníky s aktuálními trendy v oblasti silových schopností dospělých a vysvětlení základních zásad silové přípravy pro rozvoj velkých svalových skupin s využitím volné zátěže a silových trenažérů (volná činka, sáně, těžké gumy, lana, medicinbaly, atd., 2 hod teorie + 3 hod praxe spojená s ukázkami cvičení).
ne
20

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Atletika
Atletika
FTVS UK v Praze
Termín a délka
2014/2015
letní semestr
1
5 (v hodinách celkem)
2 hod.teorie, 3 hod. praxe
Neděle
06.06.2015
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1100 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Atletika
Monika Horáková
horakova@ftvs.cuni.cz
220 172 095
10.05.2015
Další informace
http://www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK