Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný kurz pro studium medicíny - typ B (3)
Základní informace
Přípravný kurz pro studium medicíny - typ B
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
 
čeština
http://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-pro-studium-mediciny?f=pro-uchazece
ne

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
MUDr. Jiřina Crkovská
Děkanát
Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze
Termín a délka
2014/2015
zimní semestr
2
64 (v hodinách celkem)
8/M
Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5000 Kč / program
Bankovní spojení pro platbu je uvedeno v SISu po podání přihlášky. Poplatek za kurz musí být uhrazen pod VS, který je totožný s ID přihlášky. Pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, platba se nepřiřadí k přihlášce a přihláška nebude zaregistrovaná.
základní
Přihláška
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát
Martina Veselá
mlino@lf1.cuni.cz
+420224964201
01.10.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK