Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV (149)
Základní informace
CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta humanitních studií
Studijní oddělení [24-SO]
distanční
čeština
Kurs je distanční, probíhá zcela formou e-learningu v prostředí Moodle.
Cílem kursu je umožnit účastníkům procvičit se v dovednosti překladu středně obtížných odborných textů a získat zkušenosti, jež následně využijí při přijímacím řízení.
Účastník získá možnost vypracovat tři překlady vybraných textů z minulých přijímacích řízení a vložit je do elektronického systému Moodle (přihlašovací údaje do systému Moodle budou zaslány každému účastníkovi prostřednictvím emailové adresy po uzavření smlouvy a zaplacení poplatku). Překlady budou posouzeny a opraveny, slovní hodnocení bude pak uchazeči k dispozici ve stejném systému, společně s fórem, kde bude možno klást další doplňující dotazy.
Překlady bude možné odevzdávat od 2.3.2015 do 21.3.2015, hodnocení překladu bude zveřejněno do 10 pracovních dní od odevzdání.
ano
100
Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen na 100.
Kurs je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na UK FHS v Praze v přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Termín a délka
2014/2015
zimní semestr
1
8 (v hodinách celkem)
Překlady je možné odevzdávat od 2.3. do 21.3.2015.
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / program
Poplatek je za jeden jazyk (Aj, Nj, Fj)
osvobozeno
Přihláška
Smlouvu lze uzavřít elektronicky.
Studijní oddělení
Mgr. Lenka Halbichová
lenka.pinzova@fhs.cuni.cz
2510 80 335
28.02.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK