Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (1917)
Základní informace
Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
Kód varianty (CID): 1917
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky [41-KPG]
kombinovaný
čeština
Program je realizován ve smyslu § 6, odst.1), písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program je zaměřen na učitele oboru Výchova ke zdraví, kteří si chtějí rozšířit své odborné a pedagogické vzdělání v oblasti Člověk a zdraví (výchova ke zdravému životnímu stylu). Absolventi tohoto studia získají aprobaci pro výuku zaměřenou na oblast podpory zdraví na základních školách a středních školách (např. dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – pro předmět Výchova ke zdraví).

ano
20
Program je určen pro absolventy magisterských studijních programů zaměřených na učitelství, kteří vyučují nebo chtějí vyučovat výchovu ke zdraví, pro kterou nemají aprobaci.


Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Absolvent získá způsobilost vyučovat výchovu ke zdraví a obsahově totožné předměty na základních a středních školách.
Garant a místo
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Termín a délka
2014/2015
zimní semestr
3
400 (v hodinách celkem)
bloková výuka - 2 týdny/semestr
Poplatky a financování
20000 Kč / program
530 Kč
Školné se platí ve dvou splátkách ve výši 10.000,- Kč před začátkem prvního semestru a 10.000,- Kč před začátkem třetího semestru studia.

Při platbách kurzovného uvádějte:
Variabilní symbol : 6-986-14
Spec. symbol: rodné číslo bez lomítka
osvobozeno
Přihláška
UK v Praze, Pedagogická fakulta, SO, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
15.11.2014
Výběrové řízení bude uskutečněno v průběhu druhé poloviny listopadu 2014 na základě posouzení podaných přihlášek.
Další informace
http://userweb.pedf.cuni.cz/wp/kssp/vychova-ke-zdravi/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK