Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 120)
 
  
Úvod do teologických nauk (186)
Základní informace
Úvod do teologických nauk
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
 
celoživotní vzdělávání
kurzy
kombinovaný
čeština
Program je koncipován jako tříletý vzdělávací cyklus, který umožní získání základní orientace v teologických naukách a kompetenci pro bakalářské studium v oboru Teologické nauky. Úspěšní absolventi programu celoživotního vzdělávání mohou pokračovat v řádném kombinovaném studiu a získat titul bakalář.
ne

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Náboženství a teologie (0221)
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. ThLic. Marek Matějek, Th.D., Ph.D.
Děkanát KTF
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Termín a délka
2009/2010
zimní semestr
6
144 (v hodinách celkem)
18/D
Poplatky a financování
10000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6
Děkanát KTF
Barbora Vernerová
220181394
30.09.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK