Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 134)
 
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika (pro absolventy SŠ) (314)
Základní informace
Speciální pedagogika (pro absolventy SŠ)
Kód varianty (CID): 1794
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky [41-KSP]
kombinovaný
čeština
http://www.pedf.cuni.cz/uprps
ano
Středoškolské vzdělání s maturitou.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
střední s maturitou
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Rozšíření odborné specializace o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
Garant a místo
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Katedra speciální pedagogiky
Termín a délka
2014/2015
zimní semestr
4
250 (v hodinách celkem)
bloková výuka - leden a červen
Poplatky a financování
9400 Kč / rok
530 Kč
Při platbě administrativního poplatku je VS: 920,
při platbách poplatku za studium uvádějte:
V.S. číslo programu 651114
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, SO, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
30.06.2014
Termín výběrového řízení: listopad 2014

Do přihlášky vždy napište dvě zvolené výchovy
(výběr varianty HV nebo VV s TV nebo PV)
a uveďte 1 zvolenou specializaci: psychopedii nebo etopedii.
Další informace
www.pedf.cuni.cz/ksppg
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK