Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Školní pedagogicko-psychologické služby - vzdělávací program pro učitele metodiky prevence (303)
Základní informace
Školní pedagogicko-psychologické služby - vzdělávací program pro učitele metodiky prevence
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
 
kombinovaný
čeština
http://www.pedf.cuni.cz/uprps
ano
Požadované vstupní vzdělání: Mgr.učitelství, případně VŠ a DPS
Jeden rok pedagogické praxe.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Vzdělávání a výchova – obory jinde neuvedené
vysokoškolské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
školní metodik prevence
Garant a místo
PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2014/2015
zimní semestr
4
250 (v hodinách celkem)
1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění
Poplatky a financování
8000 Kč / rok
Při všech platbách uvádějte:
V.S.číslo programu 614814
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze,Pedagogická fakulta, SO, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Mgr. Romana Říhová
romana.rihova@pedf.cuni.cz
221900220
30.08.2014
výběrové řízení
25.6.2013-25.9.2013
výběrové řízení
Další informace
www.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK