Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 152)
 
   Přihlásit přes CAS
Ruský jazyk pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (293)
Základní informace
Ruský jazyk pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Kód varianty (CID): 1736
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
kombinovaný
ruština
http://userweb.pedf.cuni.cz/krl/czv-rusky-jazyk/
ano
Mgr. Učitelství ZŠ nebo SŠ
Znalost ruského jazyka alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ v aprobaci ruský jazyk podle §8 zákona o pedagogických pracovnících
Garant a místo
PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Termín a délka
2014/2015
zimní semestr
6
336 (v hodinách celkem)
průběžné konzultace během semestru
Poplatky a financování
9000 Kč / rok
530 Kč
Administrativní poplatek: VS: 920

Při platbách úplaty:
VS. číslo programu: 698514
Spec. symbol: datum narození ve tvaru DDMMRRRR (den, měsíc, rok)
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 4, Praha1, 116 39
Studijní oddělení
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz; jakub.konecny@pedf.cuni.cz
221900232
30.06.2014
Bez přijímacích zkoušek.
Další informace
www.pedf.cuni.cz nebo http://userweb.pedf.cuni.cz/krl/czv-rusky-jazyk/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK