Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na obor Všeobecná sestra (867)
Základní informace
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na obor Všeobecná sestra
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 3. lékařská fakulta
 
prezenční
čeština
Přednášky ze somatologie (anatomie a fyziologie) a biologie, práce s odborným textem
ne
120

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Děkanát - studijní oddělení
Děkanát - studijní oddělení
Termín a délka
2013/2014
zimní semestr
1
16 (v hodinách celkem)
1 dvoudenní soustředění
Pátek - Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
3. lékařská fakulta UK v Praze, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Děkanát - studijní oddělení
Mgr. Alena Vlasáková, DiS.
alena.vlasakova@lf3.cuni.cz
267102205
25.01.2014
Přijímací zkoušky pro přijetí do kurzu se nekonají.

1. termín:

31. 1. a 1. 2. 2014

2. termín:

14. 2. a 15. 2. 2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK