Zdravý životní styl (167)
Základní informace
Zdravý životní styl
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: 3. lékařská fakulta
 
prezenční
čeština
Výuka je zaměřena na studium zdraví člověka a jeho změn ve vztahu k životním podmínkám a na analýzu zákonitostí těchto vztahů. Studenti - senioři by se měli naučit znát věková a vývojová hlediska zdraví, seznámit se se způsoby identifikace a hodnocení velikosti rizik a zdraví a s vybranými preventivními programy zaměřenými na snižování těchto rizik.
ne
90
maturita
důchodový věk

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Ústav hygieny
Ústav hygieny
Termín a délka
2009/2010
letní semestr
3
  (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
0 Kč
osvobozeno
Přihláška
Ústav zdraví dětí a mládeže, 3. LF UK v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Ústav hygieny
Zdeňka Červenková
zdenka.cervenkova@lf3.cuni.cz
267102339
30.06.2009