Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Geografie a demografie (1514)
Základní informace
Geografie a demografie
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Fyzicko-geografické rozdělení světa. Voda jako základ života. Přírodní katastrofy. Politické a ekonomické rozdělení současného světa. Rozdíly v ekonomické úrovni států. Problémy zemí třetího světa. Vývoj urbanizace a největší světové aglomerace. Populační vývoj světa, Evropy a Česka. Romská populace. Demografické prognózy a proces demografického stárnutí. Problémy globalizace světa.
ano
25
maturita, důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. doc. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc.
Sekce geografie
Katedra demografie a geodemografie
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Termín a délka
2013/2014
zimní semestr
2
  (v hodinách celkem)
říjen 2013- květen 2014
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Oddělení podpory vědy
Olga Kaiglová
olga.kaiglova@natur.cuni.cz
221951161
15.09.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK