Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV (149)
Základní informace
CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta humanitních studií
 
distanční
čeština
Kurs je distanční, probíhá zcela formou e-learningu v prostředí Moodle.
Cílem kursu je umožnit účastníkům procvičit se v dovednosti překladu středně obtížných odborných textů a získat zkušenosti, jež následně využijí při přijímacím řízení.
Účastník získá možnost vypracovat tři překlady vybraných textů z minulých přijímacích řízení a vložit je to elektronického systému Moodle (návod pro užití systému bude přílohou smlouvy). Překlady budou kompetentními odborníky posouzeny a opraveny, slovní hodnocení bude pak uchazeči k dispozici ve stejném systému, společně s fórem, kde bude možno klást další doplňující dotazy.
Překlady je možné odevzdávat od 1.3.2010 do 21.3.2010, hodnocení překladu bude zveřejněno do 10 pracovních dní od odevzdaní.
ano
120
Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen na 120.
Kurs je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na FHS UK v Praze v přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Termín a délka
2009/2010
zimní semestr
1
8 (v hodinách celkem)
Překlady je možné odevzdávat od 1.3. do 21.3.2010
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / program
0  
Poplatek je za jeden jazyk (Aj, Nj, Fj, Rj, Lj)
osvobozeno
Přihláška
Smlouvu lze uzavřít na FHS UK: U Kříže 8, Praha 5 158 00
Studijní oddělení
Mgr. Dina Novotná Obeidová
dina.obeidova@fhs.cuni.cz
2510 80 335
28.02.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK