Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Úvod do křesťanství 2 (1290)
Základní informace
Úvod do křesťanství 2
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
 
prezenční
čeština
V širokých souvislostech seznamuje kurs posluchače se čtyřmi "oblastmi" křesťanství: s obsahy nicejsko cařihradského vyznání víry, se sedmi svátostmi, s dekalogem a modlitbou Otčenáše. Studenti tak budou seznámeni se základy křesťanské nauky, bohoslužby, etiky a spirituality.
ne

Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. David Bouma, Th.D.
Katedra systematické teologie a filosofie
Katedra systematické teologie a filosofie
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P7
Termín a délka
2012/2013
letní semestr
1
56 (v hodinách celkem)
15,30-17,05 (2 hod./týdně)
Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Vít Engelthaler
studijni@ktf.cuni.cz
220181394
22.02.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK