Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Ekumenismus (1159)
Základní informace
Ekumenismus
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
 
prezenční
čeština
Pro pochopení ekumenických snah je nezbytné si uvědomit dějinné okolnosti vzniku různých církví a církevních
společenství. První část kursu se nejprve bude zabývat dějinným panorámatem ekumenické situace, zvláště pak vznikem a
vývojem ekumenického hnutí. Následovat bude téma ekumenismu v pohledu teorie dialogu.

Druhá část bude věnována základním tematickým okruhům současné ekumenické scény: vztah k pravoslaví a k
protestantismu obecně (christologie, pneumatologie, nauka o ospravedlnění).

Poslední část bude věnována základním principům ekumenického přístupu katolické církve a současné ekumenické
debatě.


ne

Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
ThLic. Mgr. Prokop Brož, Th.D.
Katedra systematické teologie a filosofie
Katedra systematické teologie a filosofie
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P3
Termín a délka
2012/2013
letní semestr
1
56 (v hodinách celkem)
10.15 –11:45 (2 hod./týdně)
Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Vít Engelthaler
studijni@ktf.cuni.cz
220181394
05.10.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK