Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví (1086)
Základní informace
Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; Senioři a duševní zdraví
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Ústřední knihovna
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
prezenční
čeština
Kurz respektuje zásady informační vědy, vytváří a rozvíjí informační gramotnost. Cílem je rovněž vytváření a stimulování zájmu cílového uživatele o komunikační strategii a o informace a materiály EU.
Ve druhém semestru projekt nabízí aktivizační programy na zážitkovou formu práce s informacemi. Aktivizační programy podněcují vizualizační schopnosti mozku, asociační a logické myšlení, představivost, tvořivost.
Jednotlivá témata programu kurzu obsahují jak teoretickou část, tak i bezprostředně navazující praktické cvičení.
Praktikování ve cvičeních reaguje, v rámci tématu kurzu, i na přání auditoria.
ne
20
Základní znalost práce na PC (orientace v programu MS Word, znalost práce s emailem a základní orientace na internetu). Kurz rozvíjí tyto základní kompetence, není tedy určen pro úplné začátečníky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Marcela Vašíčková
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Senovážné nám. 26, Praha 1. http://www.mapy.cz/s/3JED
Termín a délka
2011/2012
zimní semestr
2
96 (v hodinách celkem)
3 hod./týden
Středa - Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Ústřední knihovna UK - EDIS, Senovážné nám.26, 110 01 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
marcela.vasickova@eis.cuni.cz; jan.jersak@eis.cuni.cz
224227797
19.09.2011
Nejpozději do 19.09.2011
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Další informace
eds.cuni.cz/EISEDS-73.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK