Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný kurz pro studium medicíny - typ A (1057)
Základní informace
Přípravný kurz pro studium medicíny - typ A
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
 
čeština
http://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-pro-studium-mediciny
ne

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
MUDr. Jiřina Crkovská
Děkanát
Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze
Termín a délka
2012/2013
zimní semestr
2
64 (v hodinách celkem)
8/M
Pondělí - Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
7000 Kč / program
základní
Přihláška
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát
Martina Veselá
mlino@lf1.cuni.cz
+420224964201
01.10.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK