Výtvarná tvorba (6321)
Základní informace
Výtvarná tvorba
Kód varianty (CID): 10401
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné výchovy [41-KVV]
prezenční
čeština
Dvousemestrální praktický program v rozsahu 60 hodin. Výuka probíhá především v ateliérech a dílnách Katedry výtvarné výchovy. Dále výuka probíhá formou exkurzí a cílených speciálních projektů v součinnosti s ateliéry jednotlivých pedagogů ve výuce, kteří se zaměří na technologické a formální dovednosti posilující osobní dovednosti a umělecké cítění a myšlení. Praktické dílny jsou postaveny na práci s materiály, nutnými k rozvoji umělecké tvorby v oblasti kresby, malby, fotografie, prostorového objektu a kombinovaných výtvarných technik v kontextu současné reflexe tvorby.
Cílem programu je výrazné posílení kreativity a rozvoj již získaných životních zkušeností.
Každý semestr je zakončen souborem závěrečných výtvarných prací účastníků.
Výtvarná tvorba
Program v akademickém roce 2024/2025 bude realizován v ZS 2024 a LS 2025.
Obsahem bude seznámení s mnoha oblastmi výtvarného vyjadřování: kresba, malba, grafika, keramika, fotografie,
práce v plenéru či přednášky z dějin výtvarného umění.
20
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Výtvarné umění (0213)
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
Mgr. MgA. Sylva Francová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Termín a délka
2024/2025
zimní semestr, Říjen
2
60 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
2000 Kč / kurz
K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce června, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit do 31. 8. 2024.
osvobozeno
Přihláška
Přihláška se podává POUZE ELEKTRONICKY
Centrum celoživotního vzdělávání
Jaroslava Tomášová
jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
221 900 344
01.04.2024
30.06.2024