Aktivní a zdravý život ve vyšším věku III (8064)
Základní informace
Aktivní a zdravý život ve vyšším věku III
Kód varianty (CID): 10390
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
prezenční
čeština
Program je zaměřen na problematiku aktivního a zdravého stárnutí. V teoretické části se účastníci seznámí s teoretickými východisky aktivního a zdravého stárnutí, jednotlivými aspekty a výzvami, které s sebou aktivní a zdravé stárnutí přináší. Účastníci budou rovněž seznámeni s funkčními změnami ve stáří (změnami zdravotního stavu) a možnostmi zdravotního a sociálního zabezpečení ve vyšším věku. V rámci praktických cvičení si účastníci osvojí techniky a doporučení podporující aktivní a zdravé stárnutí. Součásti programu jsou tři exkurze v rozsahu 3x5 hodiny.
----
Aktivní a zdravý život ve vyšším věku
Jedná se o jednosemestrální program v rozsahu 27 hod.; 3x4 hod. teorie a 3x5 hod. exkurze.

Obsah programu
1. Teoretická východiska aktivního a zdravého stárnutí
2. Aktivní a zdravé stárnutí v mezinárodních a národních strategických dokumentech a akčních plánech
3. Potřeby lidí vyššího věku
4. Změny zdravotního stavu ve vyšším věku a možnosti hodnocení funkčního stavu ve vyšším věku
5. Zdravotní péče a sociální služby ve vyšším věku
6. Sociální izolace a osamělost
7. Smysluplné činnosti a možnosti (případně bariéry) aktivního zapojení do společnosti ve vyšším věku
20
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech
---

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování
Garant a místo
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Termín a délka
2024/2025
zimní semestr, Říjen
1
27 (v hodinách celkem)
jednosemestrální,27 h.,3x4h. teorie,3x5h. exkurze
Poplatky a financování
600 Kč / kurz
K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce června, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit do 31. 8. 2024.
Přihláška
Přihláška se podává POUZE ELEKTRONICKY
Centrum celoživotního vzdělávání
Jaroslava Tomášová
jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
221 900 344
01.04.2024
30.08.2024
Další informace
www.kamv.cz