Česká filozofie v evropském kontextu (3928)
Základní informace
Česká filozofie v evropském kontextu
Kód varianty (CID): 10353
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra občanské výchovy a filosofie [41-KOVF]
prezenční
čeština
Dvousemestrální program v rozsahu 30 hodin se zabývá filozofickými směry 20. století: pozitivismem, fenomenologií, postmodernou. Ontologií, gnozeologií a etikou současné doby. Dalšími tématy jsou: postavení vědy a filozofie v dnešní době. Specifický cíl: filozofie výchovy, péče o duši jako smysl života, filozofie těla a tělesnosti, zdraví a nemoci, života a smrti, problém celku v myšlení a poznávání.
Student bude po absolvování tohoto programu schopen porozumět předpokladům současné situace z ontologického hlediska. A je to právě porozumění předpokladům, co chybí v současném vzdělávacím systému, nakolik je orientován na dodávání lidských zdrojů pro pracovní trh.
Česká filozofie v evropském kontextu
V každém semestru proběhne alespoň 15 hodin přednáškových setkávání.
Základní filosofické směry 20. století: pozitivismus, fenomenologie, postmoderna.
Ontologie, gnozeologie a etika současné doby.
Postavení vědy a filozofie v dnešní době.
Filozofie výchovy.
Péče o duši jako smysl života.
Filozofie těla a tělesnosti.
Zdraví a nemoc.
Život a smrt.
Problém celku v myšlení a poznávání.

(Každému z témat budou věnovány 1-2 přednášky.)
100
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech.
Alespoň 90% účast na kurzech.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Filozofie a etika (0223)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Katedra občanské výchovy a filosofie
Katedra občanské výchovy a filosofie
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Termín a délka
2024/2025
zimní semestr, Říjen
2
30 (v hodinách celkem)
jednou za 14 dní
Čtvrtek
Poplatky a financování
300 Kč / kurz
K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce června, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme blížší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit do 31. 8. 2024.
osvobozeno
Přihláška
Přihláška se podává POUZE ELEKTRONICKY
Centrum celoživotního vzdělávání
Jaroslava Tomášová
jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
221 900 344
01.04.2024
30.08.2024
Viz karta "Podmínky přijímání zájemců".
Další informace
http://kovf.pedf.cuni.cz/univerzita-tretiho-veku/ https://pages.pedf.cuni.cz/czv/?page_id=156